Firma

Naše firma za posao sa komprimiranim vazduhom sa dugogodišnjim iskustvom sa delatnošču na našem tržištu.   više

Sponzor

Futbalski odred okupljavajuči 20 ekipa mladih i 2 ekipe odraslih.   više

Istorija

Bedřich Ambrož - BEAMPRA Company was established in Praha-Smíchov in 1938 as a storehouse.   više

Aktuality

U sadašnjem vremenu u našoj firmi u toku je priprema za certifikaciju po normi ČSN-EN-ISO 9001. Sistem postoji več od 2002 godine.